Informatie over gegevensbescherming

Het is voor ons belangrijk om uw gegevens die mogelijk worden verzameld wanneer u www.dasboep.de bezoekt, te beschermen. U kunt onze site op elk moment bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en indien nodig opgeslagen en alleen om uw vraag te beantwoorden en/of uw bestelling af te handelen, als u zich vrijwillig aanmeldt, b.v. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of u inschrijven voor onze nieuwsbrief.

De wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw gegevens vindt u in de AVG, die op 25 mei 2018 van kracht wordt, in de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de Telemediawet.

De verantwoordelijke instantie op het gebied van de regelgeving inzake gegevensbescherming is das boep GmbH, Barbarossaring 27, 55118 Mainz, vertegenwoordigd door de directeuren Dr. Michaela Hagemann en Tilman Kreuder.

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze site en hoe deze worden gebruikt. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@dasboep.de.

1. Verzameling van servergegevens
Wanneer u onze site bezoekt, worden automatisch verschillende serverstatistieken opgeslagen, die uw browser naar de server verzendt. Dit zijn:

Hostnaam van de toegang verkrijgende computer (IP-adres, wordt tijdens bezoek geanonimiseerd, niet anoniem opgeslagen bij het plaatsen van een bestelling voor bewijsdoeleinden en om misbruik te voorkomen)
Bezoekdatum
Datum van laatste login
URL's bezocht
Browser
Met uitzondering van het IP-adres in het geval van een bestelling kunnen wij deze gegevens niet aan specifieke personen toewijzen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

2. Koekjes
A) SESSIECOOKIES
De websites maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Een cookie is een door uw webserver gegenereerde gegevensset die naar de door u gebruikte webbrowser wordt verzonden en in een cookiebestand op de lokale computer wordt opgeslagen. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. De cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden na afloop van uw bezoek en met een maximale bewaartermijn van 30 dagen automatisch verwijderd. U kunt de acceptatie van cookies uitsluiten in uw webbrowser. Dit kan echter leiden tot beperkingen in de functionaliteit. Hier kunt u uw persoonlijke cookie-instellingen voor www.dasboep.de beheren.

B) GOOGLE-ANALYSE
Google Analytics
Als u uw toestemming heeft gegeven, wordt op deze website gebruik gemaakt van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke instantie voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

Omvang van de verwerking
Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee uw gebruik van onze websites kan worden geanalyseerd. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Wij gebruiken de User ID-functie. Met User ID kunnen we een unieke, persistente ID toewijzen aan een of meer sessies (en de activiteiten binnen die sessies) en het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren.

In Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard ingeschakeld. Vanwege IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Volgens Google wordt het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Tijdens uw websitebezoek wordt uw gebruikersgedrag vastgelegd in de vorm van ‘gebeurtenissen’. Evenementen kunnen zijn:

Paginaweergaven
Eerste bezoek aan de website
Begin van de sessie
Uw “klikpad”, interactie met de website
Scrollt (wanneer een gebruiker naar de onderkant van de pagina scrolt (90%))
Klikken op externe links
interne zoekopdrachten
Interactie met video's
Bestanden downloaden
advertenties gezien/geklikt
Taalinstelling
Het registreert ook:

Uw geschatte locatie (regio)
Uw IP-adres (in verkorte vorm)
technische informatie over uw browser en de apparaten die u gebruikt (bijvoorbeeld taalinstellingen, schermresolutie)
Uw internetprovider
de verwijzende URL (via welke website/advertentiemedium u op deze website bent gekomen)
Doeleinden van de verwerking
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.dingen samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website te analyseren.

Ontvanger
Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker volgens Art. 28 AVG)
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
Het valt niet uit te sluiten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang zullen krijgen tot de gegevens die Google heeft opgeslagen.

Overdracht naar derde landen
Als gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen gegevensbeschermingsniveau bestaat dat overeenkomt met de Europese norm, hebben wij met de dienstverlener standaardcontractbepalingen van de EU gesloten om een ​​passend niveau van gegevensbescherming te garanderen. Het moederbedrijf van Google Ireland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en toegang door de Amerikaanse autoriteiten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De VS worden momenteel vanuit het perspectief van gegevensbescherming beschouwd als een derde land. U heeft daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. Mogelijk hebt u geen rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten.

Opslagperiode
De gegevens die wij meesturen en gekoppeld zijn aan cookies worden na 2.00 uur automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, vindt automatisch één keer per maand plaats.

Legale basis
De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art.6 Para.1 S.1 lit.a AVG.

intrekking
U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van toestemming tot aan de intrekking ervan blijft onaangetast.

U kunt het opslaan van cookies ook van begin af aan voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser echter zo configureert dat alle cookies worden geweigerd, kan de functionaliteit op deze en andere websites beperkt zijn. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt.

A. Geef geen toestemming voor het plaatsen van de cookie of
B. Download en installeer HIER de browser-add-on om Google Analytics te deactiveren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en gegevensbescherming bij Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en op https://policies.google.com/? hl=de.Door onze website te gebruiken, verklaart u uitdrukkelijk dat u de gegevensbeschermingsinformatie van Google Analytics heeft gelezen en begrepen en dat u op de hoogte bent van eventuele gegevensbeschermingsrisico's die voortvloeien uit het gebruik van deze webanalysedienst.

C) LINKS

Op deze site gebruiken we de trackingtechnologie van Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburg om inzichten in partnerschappen en advertentiekanalen te meten en te visualiseren. Dit is een functie voor het meten van de efficiëntie van de bijbehorende reclamemaatregelen. De informatie maakt het ons ook mogelijk om reclamesuccessen toe te wijzen voor facturering aan de betreffende reclamepartners. Als u op een advertentie-integratie klikt, worden er in uw browser cookies geplaatst die bij een transactie worden uitgelezen. Bij elk contactpunt stuurt uw browser een HTTP-verzoek naar de server van Linkster, die bepaalde informatie verzendt. Deze informatie omvat de URL van de website waarop reclame wordt geplaatst (referrer-URL), de browser-ID (user-agent) van uw apparaat (inclusief informatie over het apparaattype en besturingssysteem) en het IP-adres van het apparaat (dit IP-adres adres wordt door ons geanonimiseerd en gehasht voordat het wordt opgeslagen), HTTP-header (datapakket met verschillende technische informatie die automatisch door uw browser wordt verzonden), het tijdstip van het verzoek en, indien eerder op het apparaat opgeslagen, de cookie met de inhoud ervan.

Een cookie is een klein datapakketje dat wordt uitgewisseld tussen uw browser en de server. In dit datapakket kan de voor de webapplicatie relevante informatie worden opgeslagen en verzonden, bijvoorbeeld de inhoud van een virtueel winkelwagentje.

De trackingtechnologie slaat cookies op uw apparaat op om acties te documenteren. In de cookie wordt een 24-cijferige, anonieme ID opgeslagen. Gekoppeld aan dit ID worden de gegevens versleuteld opgeslagen in onze database op de server.

Dit omvat informatie over de laatste contactmomenten (dat wil zeggen wanneer een specifiek advertentiemedium werd weergegeven of verzonden door een apparaat).er werd geklikt). De opgeslagen touchpoints kunnen indien nodig worden samengevoegd tot een volgordeketen (userreis).

Bij een promotionele aanvraag worden doorgaans ook het bestelnummer en de winkelwagenwaarde van uw bestelling door ons doorgegeven en opgeslagen. Bovendien kunnen de volgende waarden worden verzonden en opgeslagen: uw klantnummer, nieuwe klantkenmerken, uw leeftijd en geslacht, evenals de informatie die u in een klantenonderzoek hebt verstrekt.

De door Linkster GmbH opgeslagen cookies worden uiterlijk na 30 dagen verwijderd. De aan ons doorgegeven informatie en de cookies dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering correct toe te wijzen en worden gerechtvaardigd door onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG.

Als u niet wilt dat er cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door de juiste browserinstellingen te wijzigen. U kunt de opslag van cookies in uw browser onder Extra's/Internetopties deactiveren, deze beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat deze u waarschuwt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van het onlineaanbod en een beperkte gebruikersinterface. U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen. In dit geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw apparaat verwijderd.

Het verzamelen en verwerken van trackinggegevens kan ook worden gedeactiveerd door op deze tracking-opt-out-link te klikken:

Bekijk uw gegevens:

https://trck.linkster.co/privacy-optout.do

https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do

In het volgende overzicht kunt u zien welke cookies door onze trackingtechnologie worden gebruikt:

TRS: Unieke, 24-cijferige identificatie (ID) voor het volgen van partnerschappen. Deze cookie wordt opgeslagen in de clientbrowser en identificeert databaserecords die de contactpuntgegevens bevatten.

TRSCJ: Fallback-cookie met de rudimentaire contactpuntgegevens voor het volgen van partnerschappen. Deze cookie bevat gecodeerde alle touchpointgegevens in de clientbrowser.

trs_db_optout: Wanneer u op de tracking-opt-out-link klikt, wordt er een speciale cookie geschreven, die de tracking in de huidige webbrowser van het apparaat deactiveert. De tracking wordt echter weer geactiveerd zodra u de tracking-opt-out-cookie verwijdert.

3. Registratiefunctie
Als u op onze website een klantaccount aanmaakt, verzamelen wij het door u aangemaakte wachtwoord. We verzamelen ook bepaalde persoonlijke gegevens als verplichte informatie. Deze hebben wij nodig om uw betreffende aankopen te kunnen verwerken. De verplichte gegevens zijn uw naam, uw e-mailadres en, als onderdeel van het bestelproces, de adresgegevens, die u optioneel kunt opslaan voor verdere bestellingen. Voordat u elke bestelling afrondt, vragen wij u ook om aan ons te bevestigen dat u meerderjarig bent, dat u de huidige algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming heeft gelezen en dat u op de hoogte bent gesteld van de nieuwsbrief en uw recht om u af te melden. U verstrekt vrijwillig verdere informatie en het niet verstrekken ervan heeft geen enkel gevolg. Wij slaan de gegevens permanent op. U heeft te allen tijde recht op informatie en bezwaar tegen uw bij ons opgeslagen gegevens (zie ook paragraaf 6).

Voor het aanmaken en beheren van uw klantaccount maken wij gebruik van de aanbieder Shopify.

Gegevensbescherming bij Shopify Inc.: De gegevens die via onze webshop, de aanbieder shopify, worden verzameld, worden verwerkt door Shopify International Ltd. gevestigd in Ierland. Als onderdeel van de verwerking kunnen deze gegevens ook worden doorgegeven aan andere landen, waaronder Canada en de VS. Volgens de huidige jurisprudentie van het HvJ van 16 juli 2020 voldoet deze gegevensoverdracht fundamenteel niet aan de Europese eisen inzake gegevensbescherming. Wij raden u daarom aan om hier meer te lezen over de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder Shopify.

Door onze website te gebruiken, verklaart u uitdrukkelijk dat u de gegevensbeschermingsinformatie van Shopify, evenals de aanvullende informatie over AVG en gegevensverwerking, hebt gelezen en begrepen en dat u zich bewust bent van het gegevensbeschermingsrisico van het gebruik van deze webshop.

4. Communicatie
Conform onze Algemene Voorwaarden bieden wij als communicatiekanaal het versturen van een nieuwsbrief of het versturen van informatie via WhatsApp aan. We gebruiken ook een productgids om uw keuze gemakkelijker te maken.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het systeem van Klaviyo, waarvoor u zich met “double opt-in” kunt aanmelden. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, voeren wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres in dit systeem in. Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van de nieuwsbrief,verwijder de genoemde gegevens onherroepelijk in dit systeem. Andere gegevens die u aan ons bedrijf heeft verstrekt, worden niet beïnvloed.

De productgids is een zoekmasker met aanvinkbare velden op onze website, aan het einde waarvan u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Bij de communicatie met WhatsApp maken wij gebruik van de instant messaging-dienst WhatsApp met end-to-end-encryptie. Hiermee wordt voorkomen dat WhatsApp of andere derde partijen toegang krijgen tot deze gegevens. Wij willen u er echter op wijzen dat WhatsApp toegang heeft tot metadata die tijdens het communicatieproces kunnen ontstaan. Door deze dienst te gebruiken, verklaart u uitdrukkelijk dat u de informatie over gegevensbescherming van WhatsApp hebt gelezen en begrepen en dat u zich bewust bent van het gegevensbeschermingsrisico dat gepaard gaat met het gebruik van deze dienst. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van WhatsApp door ons een bericht te sturen.

5. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie
Als u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zullen wij deze gebruiken om uw vragen te beantwoorden, om met u gesloten contracten te verwerken en voor de technische administratie. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de contractafwikkeling (bijv. transportbedrijf), voor factureringsdoeleinden (bijv. bank en betalingsdienstaanbieder) of als u vooraf uw toestemming hebt gegeven. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment met toekomstige werking in te trekken (zie ook paragraaf 6).

Als onderdeel van een contactverzoek verzamelen en bewaren wij de naam en het e-mailadres, evenals optioneel het telefoonnummer, om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Voor verwijdering en informatie, zie rubriek 6 hieronder.

Als u ons via Instagram of Facebook groeten, opmerkingen en foto's stuurt en wij gaan akkoord met een link, dan zijn uw groeten, opmerkingen of foto's via de link zichtbaar op onze homepage en worden deze door ons niet afzonderlijk opgeslagen.

6. Nieuwsbrieven
Met onze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over actuele trends, nieuwe productontwikkelingen en actuele kortingsacties. Als u de aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig, naast het aanvinken van de betreffende optie in het bestelproces of in ons nieuwsbriefformulier. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarmee u uw e-mailadres en uw wens om de nieuwsbrief te ontvangen kunt verifiëren. Het IP-adres slaan wij op om uw registratie te verifiëren, zowel bij de registratie als bij het activeren van de bevestigingslink. Om een ​​juridisch veilig bewijs van uw registratie te leveren, slaan wij in de bevestigingsmail de datum en het tijdstip van de registratie, het opgegeven e-mailadres en de datum en het tijdstip waarop de link werd geactiveerd op.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op een link aan het einde van elke nieuwsbrief te klikken, zonder dat hier andere kosten aan verbonden zijn dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U kunt ons ook een e-mail sturen op info@dasboep.de met het verzoek om van de mailinglijst te worden verwijderd. In het kader van de AVG, die geldt vanaf 25 mei 2018, willen wij u er tevens op wijzen dat u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

U kunt zich ook afmelden voor de nieuwsbrief in het inloggedeelte.

7. Communicatie per e-mail
U heeft de mogelijkheid om een ​​elektronisch bericht te sturen naar info@dasboep.de. Deze berichten worden in het e-mailsysteem opgeslagen met behulp van een mappenstructuur. De verwijderingsperiode voor e-mails bedraagt ​​in het systeem 12 maanden. Uitzonderingen hierop zijn toegestaan ​​in overeenstemming met de beginselen van artikel 7, zin 3.

8. Recht op informatie en bezwaar
U heeft te allen tijde recht op gratis informatie over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren, kunt u ook verzoeken om deze gegevens te verwijderen. De opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd als u uw toestemming voor de opslag ervan intrekt en als kennis ervan niet langer nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn opgeslagen, bijvoorbeeld na een definitief antwoord op een verzoek, of als de opslag ervan niet is toegestaan ​​vanwege andere juridische redenen. Het verwijderen wordt vervangen door blokkering in overeenstemming met de wettelijke vereisten, ook als het verwijderen niet is toegestaan ​​vanwege wettelijke of contractuele bewaarplichten. Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u informatie, blokkering, verwijdering of correctie van uw gegevens wilt, neem dan contact met ons op via info@dasboep.de of rechtstreeks met Tilman Kreuder, algemeen directeur van das boep GmbH, Barbarossaring 27, 55118 Mainz .

Wij willen u erop wijzen dat wij contact met u opnemen met diDeze mededeling over gegevensbescherming informeerde ons over het gebruik van Google Analytics- en Shopify-systemen die niet voldoen aan de Europese vereisten voor gegevensbescherming. Door onze website of onze winkel te gebruiken, verklaart u dat u alle informatie over gegevensbescherming hebt gelezen en begrepen. U gebruikt deze systemen dus op eigen risico. Als u onze producten koopt en niet in deze systemen wilt worden geregistreerd, neem dan contact met ons op via het onderstaande nummer.

U heeft ook het recht om contact op te nemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Richt uw vraag of klacht persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of via poststelle@datenschutz.rlp.de tot de Staatscommissaris voor Gegevensbescherming en Vrijheid van Informatie Rijnland-Palts, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz.

9. Anders
Wij slaan uw persoonsgegevens op in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke normen, spaarzaam en door gebruik te maken van alle technische en organisatorische mogelijkheden op een zodanige wijze dat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie via e-mail kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen. Daarom raden we aan vertrouwelijke informatie per post te verzenden.

de boep GmbH
Barbarossaring 27
55118 Mainz

info@dasboep.de

Tel.: (+49) 06131 3079173
(ma-vr: 9.00-16.00 uur)